Mikä Reilu vero?

Reilu Vero ry on kesäkuussa 2015 perustettu poliittisesti sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oikeudenmukaista verotusta Suomessa ja kansainvälisesti, esimerkiksi edistämällä Reilun Veron merkin käyttöönottoa sekä toimimalla veroparatiisitaloutta ja haitallisia verokäytäntöjä vastaan.

Reilu vero -merkki (Fair Tax Mark) on uusi standardi yrityksille osoituksena vastuullisesta verojen maksamisesta ja raportoinnista. Tällä hetkellä sivuillamme on luonnos raportointimallista useammassa maassa toimiville yrityksille. Vain Suomessa toimiville kotimarkkinayrityksille on tekeillä omat kriteerit.

Reilu vero -merkki voidaan myöntää yritykselle, joka julkisesti kertoo verotietonsa sekä maksaa oikean määrän veroja (mutta ei enempää) oikeaan aikaan ja oikeassa maassa. Merkki tarjoaa yritykselle, joka tietää olevansa hyvä veronmaksaja, mahdollisuuden viestiä tämä intressiryhmilleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

Reilu vero jatkaa siitä, minkä Reilu kauppa on aloittanut. Kansalaisilla, kunnilla ja kuluttajilla on tilaisuus tukea niitä yrityksiä, jotka maksavat oman oikeudenmukaisen osuutensa veroista. Reilu Vero ry on osa maailmanlaajuista liikettä reilun ja kestävän talousjärjestelmän puolesta.

Esikuvana suomalaiselle Reilu vero -merkille on ollut vastaava Fair Tax Mark Isossa Britanniassa.

 

Reilu vero jatkaa siitä, minkä Reilu kauppa on aloittanut. Se tarjoaa mahdollisuuden suosia yrityksiä, jotka maksavat oman oikeudenmukaisen osuutensa veroista.


Miksi reilu vero -merkkiä tarvitaan?

Viime vuosina varsinkin kansainväliset konsernit ovat syyllistyneet verojen välttelyyn käyttämällä keinotekoisia yritysrakenteita ja hyödyntämällä eri maiden verojärjestelmien eroavaisuuksia. Näin toimiessaan yritykset ovat vieneet yhteiskunnan yhteisiä varoja, joita olisi kipeästi tarvittu oikeudenmukaisen hyvinvointivaltion ylläpitoon.

Reilun veron ohjaava periaate

Reilun veron ohjaavana periaatteena on, että oikeudenmukainen ja läpinäkyvä verotus on edellytys oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle.