Rekisteriseloste

Reilu vero ry kunnioittaa jäsentensä sekä sivuston käyttäjien yksityisyyttä, ja pitää huolta siitä, että henkilötietoja käsitellään aina tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Olethan yhteydessä, mikäli sinulle herää kysymyksiä tietojesi käsittelystä.
Seloste päivitetty viimeksi 31.7.2018

Kuka tietojasi käsittelee?

Rekisterinpitäjä:

Reilu vero ry
Mariankatu 17 A 2, 00170 Helsinki, Suomi
reiluvero@gmail.com

Yhteyshenkilö:
Kim Remitz
+358 40 541 5453
kim.remitz@gmail.com

Kenen tietoja käsittelemme ja miksi?

Reilu vero ry saa käsittelemänsä henkilötiedot käyttäjien suostumuksella heiltä itseltään jäseneksi liittymisen, uutiskirjeen tilaamisen, verkkosivuston kautta tehdyn yhteydenottopyynnön tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Rekisteriin voidaan kerätä tietoja yhdistyksen jäsenistä, sertifikaatin lunastaneiden asiakasyritysten yhteyshenkilöistä, potentiaalisista asiakkaista sekä verkkosivuston käyttäjistä.

Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, joita asiakas meille itse antaa. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantaja, osoite ja ip-osoite.

Käsittelyn tarkoitus

Käytämme henkilötietoja asiakas- ja jäsensuhteiden hoitamiseen sekä palvelumme markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan myös hyödyntää käyttäjien ja palvelun analysointiin palvelun laadun parantamiseksi.

Tietojen käsittely perustuu joko henkilön antamaan suostumukseen (esimerkiksi yksityishenkilön tilatessa uutiskirjeen tai antaessa suullisen suostumuksen vastaanottajalistalle lisäämisestä), asiakassopimuksen toteuttamiseen liittyvään tarpeeseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun markkinoida ja kehittää palveluaan.

Tietojen voimassaolo

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin jäsenyys, yrityksen Reilu vero -sertifikaatti tai uutiskirjeen tilaus on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin ne rekisteröidyltä saamme ja niitä päivitetään rekisteröidyn oman ilmoituksen mukaan.

Kuka muu käsittelee tietojasi?

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yhdistyksen ulkopuolelle. Voimme kuitenkin luovuttaa tietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla viranomaisten pyyntöjen noudattamiseksi. Varmistamme aina, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Hyödynnämme toiminnassamme säännöllisesti muun muassa seuraavia palveluita:

  • Yhdistysavain,
  • MailChimp,
  • LinkedIn,
  • Facebook,
  • Twitter,
  • Google Analytics

Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle

Valitsemme tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset aina kun mahdollista. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa varsinaiset palvelimet menevät epäkuntoon.

Edellytämme, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. Lisätietoa sitä koskevista periaatteista löydät täältä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja käytännölliset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta tai luovuttamiselta. Olemme rajanneet rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka tarvitsevat sitä työnsä suorittamiseksi. Käytämme suojattua internetyhteyttä, palomuureja sekä muita teknisiä keinoja verkkoliikenteen suojaamiseksi. Rekisterit on suojattu asianmukaisin tietoturvamenetelmin ja niistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Evästeet

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita sivusto lähettää ja tallentaa käyttäjän tietokoneelle tämän vieraillessa Reilu veron sivustolla. Hyödynnämme evästeitä ja evästeiden kaltaisia menetelmiä palveluiden toiminnallisuuden tarjoamiseksi sekä niiden laadun kehittämiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön hyväksymällä evästeiden käytön internet-selaimen asetuksissa. Käyttäjällä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö selaimen asetuksia muuttamalla, mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluiden käyttökokemukseen.

Käyttäjän oikeudet :

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Teemme verkkomainontaa palveluissa, kuten Facebook, Twitter ja Linkedin, mutta emme koskaan luovuta henkilötietojasi näille yhtiöille suoramarkkinointiin, vaan kohdennus perustuu evästeisiin.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen palvelun suorittamiseksi, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Pyynnöt oikeuksiin liittyvistä toimenpiteistä voi tehdä osoitteeseen reiluvero@gmail.com tai rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle Kim Remitzille kim.remitz@gmail.com.