Reilu vero -sertifikaatin kriteerit

Reilu vero -merkin saaminen edellyttää yritykseltä sitoutumista verotuksen läpinäkyvyyteen ja julkiseen lupaukseen olla välttelemättä veroja (Fair Tax Pledge).

Sertifikaatti osoittaa, että sen haltijana oleva yritys toimii verotuksen suhteen reilusti, kantaen vastuunsa sekä osakkeenomistajilleen että toimintamaansa yhteiskunnalle.

Verotuksen läpinäkyvyys tarkoittaa, että yrityksen veroaste suomalaisella kotimarkkinayrityksellä on lähellä Suomen lakisääteistä nimellistä verokantaa ja kansainvälisellä konsernilla lähellä toimintamaiden painotettua keskiarvoa eri maiden verokannoista. Mikäli todellinen veroaste poikkeaa tästä vähäistä enemmän, niin eroavaisuudet selitetään.

Kansainvälisille konserneille Reilu vero tarkoittaa lisäksi sitä, että verot maksetaan niissä maissa, joissa yrityksen varsinainen liiketoimintakin tapahtuu, näiden maiden verolainsäädännön hengen mukaisesti. Tämä edellyttää tuloverojen maakohtaista raportointia sekä sitä, että tilinpäätöksen hallituksen toimintakertomuksen kirjataan seuraava sitoutuminen:

”Emme käytä toiminnassamme veroparatiiseja ja toimimme muutenkin verolakien hengen mukaisesti.”

Reilu vero -sertifikaatti edellyttää myös, että sen haltija:

  • Sitoutuu kertomaan julkisesti, että se ilmoittaa tulonsa viranomaisille eri maihin siten, että verotettava tulo tai tappio perustuu kyseisissä maissa todellisuudessa harjoitettuun liiketoimintaan sekä maan lainsäädäntöön. Siten yritys maksaa veronsa maihin, joissa harjoitetusta toiminnasta voitot kertyvät. Yritys ei harjoita aggressiivista verosuunnittelua ja pidättäytyy siirtämästä voittoja esimerkiksi matalan verotuksen maihin järjestelyillä, joiden liiketaloudelliset perusteet ovat ohuet ja joiden ensisijainen syy on verojen välttely.
  • Toimii läpinäkyvästi kertomalla avoimesti, kuka sen omistaa, mitä se tekee ja missä se toimii.
  • Maksaa oikean määrän veroja. Yritys esittää riittävät kirjanpidolliset tiedot osoittaakseen, että se noudattaa yhtiön reilua veronmaksuperiaatetta käytännössä.

Tutustu tarkempiin kriteereihin ja lataa ohjeet