Reilu vero -merkin hakuprosessi

Hakuprosessi alkaa yhteisellä tapaamisella, jossa käydään läpi yrityksen tilanne ja arvioidaan soveltuvuutta.

Koko prosessi sekä hakijan yhdistyksen asiantuntijoille toimittamat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Reilu vero ry tiedottaa hakijoita avoimesti siitä, ketkä osallistuvat sen arviointityöhön.

Prosessin eteneminen

  • Ensimmäisen tapaamisen jälkeen yritys toimittaa yhdistykselle tarvittavat tiedot ja asiakirjat.
  • Yhdistyksen ja yrityksen edustaja tapaavat uudelleen ja keskustelevat verotuksen yksityiskohdista toimitettujen asiakirjojen pohjalta. Tarvittaessa yritystä pyydetään toimittamaan lisämateriaalia.
  • Reilu vero antaa arvionsa yritykselle sertifikaatin ehtojen täyttämisestä. Jos joissakin kriteerien yksityiskohdissa on puutteita, niiden korjaamiseen voidaan antaa ohjeita ja ehdotuksia.

Mikäli sertifiointiprosessin yhteydessä ilmenee seikkoja, jotka yhdistyksen arvion mukaan estävät hakijayritystä toimimasta Reilu vero -sertifikaatin haltijana, Reilu vero ry pidättää oikeuden olla myöntämättä sertifikaattia.

Kun merkki myönnetään, Reilu vero ry tiedottaa päätöksestä julkisesti. Sertifikaatti myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Yhdistys perii merkin käyttöoikeudesta maksun. Lisäksi yhdistys perii sertifikaattihakemuksen arvioinnista korvauksen, joka kattaa aiheutuneet kustannukset.

Tutustu tarkempiin kriteereihin ja lataa ohjeet: