Vaikuttamistoiminta

Reilu vero ry:n toiminnassa on kaksi tärkeää painopistettä: Reilu vero -merkki ja yhteiskunnallinen vaikuttamistyö.

Yhdistys edistää aktiivisesti Reilu vero -sertifikaatin leviämistä tarkoituksenaan vakiinnuttaa merkin asema erottautumisen välineenä suomalaisten kuluttajien ja yritysten keskuudessa.

Samaan aikaan pyrimme vaikuttamaan julkisiin hankintoihin, luomme verkostoja alan toimijoiden kanssa sekä valistamme verotuksen ongelmista ja mahdollisuuksista.

Reilun veron periaate:

Poliittinen vaikuttaminen ja julkiset hankinnat

Yhdistyksen hallitus on tehnyt Thomas Wallgrenin johdolla töitä maakohtaisen raportoinnin vaatimuksen viemiseksi läpi Helsingin valtuustossa. Wallgrenin alkuperäinen esitys ei saanut riittävää kannatusta muilta kunnanvaltuutetuilta, mutta aloite eteni käsittelyyn syksyllä 2017. Aloitteen lopullinen kohtalo ratkeaa vuoden 2018 aikana.

Vaikuttamistyön tueksi Reilu vero osallistui yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa syksyllä 2016 toteutettuun veroparatiisien vastaiseen kampanjaviikkoon sekä järjesti vuoden 2017 aikana Helsingin valtuutetuille useita tilaisuuksia, joissa selitettiin veroavoimuuden periaatteita.

Kuntatason vaikuttamisen lisäksi yhdistys on pyrkinyt hakemaan tiukempaa tulkintaa myös EU:n hankintadirektiiveille.

Tiedotus ja valistustoiminta veroasioissa

Hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti julkiseen keskusteluun verotusta koskevista aiheista, kuten esimerkiksi veronkierrosta. Erityisesti Reijo Kostiainen on ansiokkaasti käsitellyt aihetta muun muassa Ajankohtaisen kakkosen ohjelmissa sekä Iltalehden artikkeleissa. Kesällä 2017 Kostiainen tutki Suomen suurimpien pörssiyhtiöiden tilinpäätökset, ja laati niiden pohjalta uuden tunnusluvun, vertailukelpoisen veroasteen. Selvityksestä pidettiin Eduskunnan kansalaisinfossa tiedotustilaisuus ja paneelikeskustelu, johon osallistuivat veroasioista kiinnostuneet kansanedustajat.

Reilu vero osallistui vuonna 2017 Financial Transparency Coalitionin kaksipäiväiseen seminaariin, ja järjesti siellä sivutapahtuman, joka herätti paljon mielenkiintoa. Saimme myös avattua hyvän keskusteluyhteyden ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäseen, jonka tapasimme yhdessä Ruohonjuuri Oy:n edustajien kanssa myöhemmin saman vuoden joulukuussa ulkoministeriössä.

Vuoden 2017 alussa julkistettiin Hanna Arvelan ja Veera Luhtalan toteuttama animaatio "Ihanuuksien ihmemaa", joka kuvaa suomalaisen veropolitiikan ongelmakohtia. Arvelan käsialaa on myös suomalaista veronkiertoa kuvaava sarjakuvateos Pieni Veronkierto-opas (2015), joka havainnollistaa aihepiiriä satiirin keinoin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Eräs Reilu vero ry:n tärkeistä yhteistyötahoista on englantilainen Fair Tax Mark, joka toimii esikuvana kotimaiselle Reilu vero -merkille. Fair Tax Mark on kehittänyt toimivan reilun veron sertifikaatin Britanniaan ja on siellä vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Fair Tax Markin ohella teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa eettisen kaupan puolesta toimivan Eetti ry:n sekä talouden demokratisointia ja oikeudenmukaisempaa taloutta ajavan Attacin kanssa. Kuulumme myös kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan veroverkostoon, joka toimii järjestöjen yhteistä verotyötä koordinoivana elimenä ja tekee esimerkiksi yhteisiä vetoomuksia.

Pidämme säännöllisesti yhteyttä muihin kansainvälisiin toimijoihin, ja olimme muun muassa mukana valmistelemassa Financial Transparency Coalitionin seminaaria Suomessa.

Reilu vero -merkin tiimoilta olemme kehittäneet yhteistyötä suomalaisiin yliopistoihin, ja saimmekin keväällä 2017 usean professorin kommentoimaan sertifikaattia.