Hinnoittelu

Reilu Vero -sertifikaatin hinnoittelu perustuu yrityksen tai yhteisön liikevaihtoon.

Liikevaihto (euroa)

alle 250 000

250 000–1 m

1 m–7 m

7 m–25 m

25 m–50 m

yli 50 m

Hinta

150 €

300 €

400 €

550 €

1000 €

2000-10 000 €

Hinnat ovat voimassa 2017–2019. Reilu vero varaa itselleen oikeuden tarkistaa hintoja tämän jälkeen.

Merkki on voimassa vuoden, kuitenkin niin, että se on voimassa aina tilikauden loppuun + 6 kk.

Sertifikaatti on kunniakirja, joka luovutetaan sekä paperilla että sähköisesti. Se on käytettävissä sertifikaatin voimassaoloajan yrityksen tai konsernin kaikessa viestinnässä kaikissa maissa.