Mistä Reilussa verossa on kyse?

Reilu vero ry haluaa auttaa suomalaisen hyvinvointimallin ylläpitämiseen osallistuvia yrityksiä menestymään.

Viime vuosina varsinkin kansainväliset konsernit ovat syyllistyneet verojen välttelyyn hyödyntämällä keinotekoisia yritysrakenteita ja eri maiden verojärjestelmien eroavaisuuksia. Näin toimiessaan yritykset ovat vieneet yhteiskunnan yhteisiä varoja, joita olisi kipeästi tarvittu oikeudenmukaisen hyvinvointivaltion ylläpitoon.

Mielestämme kansalaisten tulee voida arvioida yritysten verokäyttäytymistä näiden vapaaehtoisesti julkistamien tietojen perusteella. Reilu vero -sertifiointijärjestelmän avulla pyrimme nostamaan esiin vastuullisesti veronsa maksavia yrityksiä ja tarjoamaan kansalaisille tietoa siitä, ketkä kantavat veronsa reilusti Suomeen.

Kuka voi hakea merkkiä?

Sertifikaattia voi hakea mikä tahansa yritys, joka maksaa veroja oikean määrän, oikeaan aikaan ja oikeaan maahan kunkin toimintamaansa verolakien hengen mukaisesti. Yhdistyksen edustajat tutkivat sertifiointia hakeneiden yritysten verotiedot ja arvioivat täyttääkö yritys kriteerit.

Miksi sertifikaatin hankkiminen kannattaa?

Sertifikaatin saanut yritys lisätään sivustomme Reilun veron yritykset -osioon ja yritys voi käyttää Reilu vero -tunnusta kaikessa viestinnässään. Lisää merkki esimerkiksi yrityksen verkkosivuille tai liikkeen ikkunaan kertomaan asiakkaille, sijoittajille ja muille sidosryhmille sitoutumisesta Reilun veron periaatteisiin.