Tuloverojen maakohtainen raportointimalli

Kansainvälisen konsernin tuloverojen maakohtainen raportointimalli on kytketty nykyiseen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen tuloveroja koskevaan liitetietovaatimukseen tuloverojen ja veroasteen täsmäytyslaskelmasta (IAS 12).

Maakohtainen erittely esitetään raportoimalla maittain tuloslaskelman mukaiset tuloverot IFRS:n mukaan. Kun lasketaan maakohtaista veroastetta, niin näitä maittaisia IFRS:n mukaisia tuloveroja verrataan maakohtaiseen IFRS-tulokseen ennen veroja, jota on oikaistu eräillä verotettavaan tuloon vaikuttamattomilla erillä.

Mallissa esitetään maittain myös liikevoitto, jota on oikaistu, soveltuvin osin, samoilla erillä kuin tulosta ennen veroja. Liikevoiton ja tuloksen ennen veroja erotuksella eli rahoituserillä ja maan veroasteella havainnollistuu operatiivisten yhtiöiden rahoitusinstrumenteilla harjoittama aggressiivinen verosuunnittelu.

Lisäksi raportoidaan maittain maksetut tuloverot.

Lataa tiedosto:

Huom! Kommentit ja kehitysehdotukset maakohtaiseen raportointimalliin ovat tervetulleita.