Yhdistyksen hallitus

Tavoitat hallituksen osoitteesta reiluvero@gmail.com

Johannes Kananen
Puheenjohtaja

Johannes on valtiotieteiden tohtori ja dosentti, joka opettaa sosiaalityötä ja sosiaalipolitiikkaa Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Hän on tutkinut pohjoismaista hyvinvointimallia ja on kiinnostunut verotuksen oikeudenmukaisuudesta, sillä verotus on tärkeä osa hyvinvointivaltion rahoitusta. Toimii myös keskustan sosiaali- ja terveyspoliittisessa seurassa.

Seuraa Johannesta Twitterissä ja Linkedinissä


Kim Remitz
Toiminnanjohtaja, sihteeri

Kim on hallinnon kehittämisen konsultti ja toiminnanjohtaja Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSissa. Hän on työskennellyt kansainvälisen oikeudenmukaisuuden puolesta YK:lla, kansalaisjärjestöissä ja yksityisellä sektorilla.

Seuraa Kimiä Twitterissä ja Linkedinissä


Thomas Wallgren

Kansalaisaktivistina ja filosofinakin tunnettu Thomas toimii tällä hetkellä yliopistonlehtorina sekä kaupunginvaltuutettuna Helsingissä. Hän teki Helsingin kaupungille yritysten veroraportointia koskevan aloitteen, joka hyväksyttiin valtuustossa. Thomas on kansainvälisesti verkottunut oikeudenmukaisemman verotuksen puolesta toimiviin organisaatioihin, kuten Fair Tax UK:hin.

Seuraa Thomasia Twitterissä


Reijo Kostiainen

Reijo on vuonna 2014 teknologiakonserni Metsosta eläkkeelle jäänyt talousjohtaja, joka vastasi viimeiset 20 vuotta konsernin tilinpäätöksistä ja verotuksesta. Reijo on tutkinut suomalaisten monikansallisten yhtiöiden aggressiivista verosuunnittelua sekä kehittänyt yhdessä Reilu veron muiden asiantuntijoiden kanssa tuloverojen maakohtaista raportointimallia ja vertailukelpoinen veroaste -tunnuslukua.


Pirjo Klemetti

Pirjo on tehnyt pitkän uran verohallinnossa yritysverotuksen asiantuntijana. Lisäksi Pirjolla on monipuolinen kokemus kirjanpidosta ja verotuksesta myös osakeyhtiön konttoripäällikkönä.


Elina Koskipahta

Elina on viestinnän asiantuntija ja viestintäkouluttaja, jolla on kokemusta niin valtionhallinnosta, järjestökentältä kuin yksityiseltä sektorilta. Elina vastaa Reilun veron viestinnästä ja uskoo sitoutumisen vastuullisen verotuksen periaatteisiin nousevan yrityksille merkittäväksi kilpailueduksi tulevaisuudessa.

Seuraa Elinaa Twitterissä ja Linkedinissä