Vetoomus Helsingin päättäjille palauttaa veroparatiisitaloutta koskeva aloite valmisteluun

25.9.2018

Arvoisat kaupunginvaltuutetut Helsingissä,veroparatiisitalous on suuri ja kasvava ongelma yrityksille ja kaupunkilaisille. Suurten, monikansallisten yritysten aggressiivisen verosuunnittelun takia valtio ja kunnat menettävät valtavia summia verorahoja joka vuosi. Nämä suuret yritykset myös laajenevat ja ostavat pois pienempiä kilpailijoitaan, koska ne voivat hyödyntää epäreilua kilpailuetuaan.

Ilman aktiivista taistelua veroparatiisitaloutta vastaan ongelmat kasvavat koko ajan. Julkiset palvelut rapautuvat rahoitusvajeen takia ja maksukykyiset ihmiset siirtyvät käyttämään veroparatiisiyhtiöiden tarjoamia terveyspalveluita. Palveluiden saatavuus eriytyy. Terveys- ja hyvinvointierot jatkavat kasvuaan.

Toimenpiteitä veroparatiisitaloutta vastaan tarvitaan kaikilla tasoilla: kunnat ja kaupungit, tulevat maakunnat, valtiot ja kansainväliset järjestöt voivat kaikki omilla toimillaan edesauttaa verotuksen avoimuutta ja tasapuolisuutta. Hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus laajentaisi toteutuessaan yksityisiä terveyspalvelumarkkinoita. Valmisteilla olevissa laeissa ei kuitenkaan ole viitteitä siitä, että maakunnille tulisi merkittävää vastuuta valvoa sote-yritysten verojen maksua tai yritysten yhteiskuntavastuuta.

Toteutuessaan, hallituksen sote-uudistus antaisi kansalaisille suuremmat mahdollisuudet valita yksityisen ja julkisen palveluntarjoajan välillä. Ihmisillä pitäisi samalla olla myös mahdollisuus valita veronsa vastuullisesti maksava palveluntarjoaja. Tähän tähtää keskiviikkona 26.9. kaupunginvaltuustossa käsiteltävä aloite, jonka toteutuessa jokainen helsinkiläinen kotitalous saisi opastusta, kuinka veroparatiisitaloutta vastaan voi toimia arjessa.

Olisi erittäin tärkeää, että aloite toteutusisi. Kansainvälinen Reilu vero-liike, mukaanlukien sen nimekkäimmät edustajat ovat vedonneet voimakkaasti Helsinkiläisiin päättäjiin, että he toimisivat määrätietoisesti aloitteen puolesta. Tästä syystä asia pitää palauttaa keskiviikkona uuteen valmisteluun. Toisin kuin kaupungin virkamiehet esittävät, kaupunki voi toimia tässä asiassa aktiivisesti. Päätös on täysin poliittinen, mitkään juridiset tai taloudelliset seikat eivät estä Helsingin kaupunkia toimimasta aloitteen kuvaamalla tavalla veroparatiisitaloutta vastaan. Kaupunki voi itsenäisenä ja autonomisena toimijana edistää asiaa myös vaikka laki ei siihen erikseen velvoita. Toimiessaan aloitteen kuvaamalla tavalla, Helsinki loisi esikuvan muille kaupungeille ja kunnille koko Euroopassa. Siksi kansainväliset aktivistit odottavat Helsingiltä nyt paljon.

Mikäli sote-uudistus ei toteutuisi hallituksen esittämällä tavalla palveluiden hallitsematon yksityistäminen todennäköisesti jatkuisi. Myös tässä tapauksessa olisi erittäin tärkeää, että kaupunkilaiset saavat tietoa omien valintojensa mahdollisuuksista ja vaikutuksista taistelussa veroparatiiseja vastaan.

Vetoamme teihin, että palauttaisitte asian keskiviikkona uuteen valmisteluun, jotta kaupunkilaisille voitaisiin varmistaa tarvittavat työkalut ja tieto toimia vastuullisen ja avoimen verotuksen ja reilun markkinatalouden puolesta sekä eriarvoisuutta ja epäreilua veroparatiisitaloutta vastaan.

Kunnioittavasti,

Johannes Kananen
Reilu vero ry
puh. 050 547 6879

Lotta Staffans
Eettisen kaupan puolesta ry
puh. 040 573 0806

Omar El-Begawy
Attac ry
puh. 040 504 3561

Teppo Eskelinen
Tutkija

Matti Ylönen
Tutkija


Veroparatiisitaloutta hyödyntävät yritykset heikentävät Suomen kykyä tarjoa muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluita, sillä epärehellisten järjestelyjen vuoksi valtiolta ja kunnilta jää joka vuosi huomattavia määriä näiden palveluiden järjestämiseen tarvittavia veroeuroja saamatta.